FinanseMienie

 1. Nieruchomość zabudowana położona w Brzegu przy ul. Mossora 4
 oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka
 nr 676 o powierzchni 0,7346 ha karta mapy ark. map 9 obręb II Centrum
 o Numerze Ksiąg Wieczystych KW 7381 urządzoną przez Sąd Rejonowy w Brzegu,
 Wydział Ksiąg Wieczystych

 a) działka gruntu nr 676, o wartości - 147620,00 PLN
 
 b) budynek o łącznej pow. użytkowej - 1015 m2
 i kubaturze - 5416 m3 o wartośc - 338 401,10 PLN
 
 c) budowle:
 - ogrodzenie dz.676 - 26361,00 PLN
 - nawierzchnia z płyt cementowych - 18 149,00 PLN

 2. Inne, niż wymienione w p. 1 środki trwałe o wartości - 111 306,70 PLN

 3. Księgozbiór biblioteki szkolnej o wartości - 7070,98 PLN

wprowadzone: 14/01/2011 00:54
- autor: administrator
FinanseMienie