Budżet
FinanseBudżet

BUDŻET rok 2006:

Dział 801 Oświata i Wychowanie

 

- Rozdział 80102 – szkoły podstawowe

 

         Wydatki:

-       bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne

551.550,00 zł

476.000,00 zł

 

*

-       inwestycyjne

0,00 zł

 

-       dochody

6.000 zł

 

 

- Rozdział 80111 – gimnazja

 

         Wydatki:

-       bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne

734.300,00 zł

695.000,00 zł

 

*

-       inwestycyjne

0,00 zł

 

 

- Rozdział 80195 – pozostała działalność

 

         Wydatki:

-       bieżące

17.526,00 zł

 

-       inwestycyjne

0,00 zł

 

 

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- Rozdział 85401 – świetlica

 

         Wydatki:

-       bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne

79.600,00 zł

70.600,00 zł

 

*

-       inwestycyjne

0,00 zł

 

 

- Rozdział 85446 – doskonalenie zawodowe nauczycieli

 

         Wydatki:

-       bieżące

4.719,00 zł

 

 

- Rozdział 85495 – pozostała działalność

 

         Wydatki:

-       bieżące

1.524,00 zł

 

-       inwestycyjne

0,00 zł

 

 

 

Plan wydatków obejmuje wydatki na odpisy z ZFŚS

 

 

 

 

* Uchwałą Rady Powiatu Brzeskiego 27 kwietnia 2006 zmniejszono wydatki:

 

- Dz. 801 rozdz. 80102 – o kwotę 5.400,00 zł

- Dz. 801 rozdz. 80111 – o kwotę 7.880,00 z

- Dz. 854 rozdz. 85401 – o kwotę    800,00 zł

wprowadzone: 14/01/2011 00:55
- autor: administrator
FinanseBudżet